Dovy Keukens
nl fr
online afspraak Ik maak een afspraak

1. Algemeen

De naam “Dovy Keukens” en het logo “Dovy Keukens” (al dan niet in combinatie met de slogan “wij maken uw keuken in België”) zijn gedeponeerde en beschermde merken.

De teksten, afbeeldingen, illustraties en andere gegevens op de website van Dovy Keukens zijn eigendom van Dovy Keukens en eveneens beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zij mogen niet gekopieerd, noch aangepast, noch (onder geen enkele vorm of gedaante) gepubliceerd worden, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Dovy Keukens.

Dovy Keukens besteedt uitermate veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de website, maar kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid, volledigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Dovy Keukens kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van deze informatie, noch voor het ontbreken ervan.

De vermelding van een goed op de website houdt geen aanbod in, zodat de loutere wil van de consument om een goed te verwerven, niet volstaat om een overeenkomst tot stand te brengen.

Alle teksten en afbeeldingen op de website zijn niet bindend en louter informatief. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.

2. Links

De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere sites. In geen geval kan Dovy verantwoordelijk worden gesteld voor (de inhoud van) deze sites.