Dovy Keukens
nl fr
online afspraak Ik maak een afspraak

Een hoogtechnologisch bedrijf, dat vraagt een gepaste aanpak naar het milieu toe. Dovy doet hiervoor serieus wat inspanningen: van filters tot zuiveringsinstallaties, van recuperatiewater uit ondergrondse buffers tot zonnepanelen. Mario Muylle vertelt je in onderstaande video graag meer over hoe Dovy duurzaam onderneemt.

WATERZUIVERING

In de natuursteenafdeling gebeurt het koelen van de zaagmachines met hemelwater dat opnieuw gebruikt wordt nadat het door de zuiveringsinstallatie is gefilterd. Bij het verzagen van natuursteen komt er stof vrij dat samen met het water afstroomt. Dit vervuild water loopt naar een filter. Het zaagsel wordt onttrokken aan het water en in blokken geperst die vervolgens afgevoerd worden naar containers, deze vind je terug in onze nieuwe granietafdeling.

In de fabriek in Roeselare wordt afvalwater afkomstig van sanitair, afgevoerd naar een biologisch zuiveringsstation onder de grond. Een ondergrondse tank met een capaciteit van 700.000 liter bluswater ligt opgeslagen voor de brandweer in geval van nood. Voor de carwash van de vrachtwagens gebruikt Dovy recuperatiewater vanuit ondergrondse buffers.

Luchtfoto
Luchtfoto Fabriek Dovy Keukens Roeselare

LUCHTZUIVERING

Een luchtzuiveringscontainer gevuld met 11.000 kg actieve koolstof zorgt ervoor dat de lucht van de verfafdeling waarin zich solventen bevinden, wordt afgezogen en in de container gefilterd wordt. Wekelijkse emissietesten bewijzen dat de gefilterde lucht voldoet aan de normen. De actieve koolstof wordt gereinigd en opnieuw gebruikt.

GROENE MATERIALEN EN ENERGIE

Dovy verwerkt PEFC- en FSC gecertificeerd hout. Dit onafhankelijke certificatiesysteem volgt de houtstromen van in het bos tot bij de consument. Bedrijven die hout verwerken houden rekening met een milieuvriendelijke en gecontroleerde herkomst van het hout. Zo heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt. De meubelpanelen waarmee de kasten gemaakt worden, zijn van 100% herwonnen hout: 90% postconsumerhout, aangevuld met 10% preconsumerhout afkomstig uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout uit duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud.

Rond de fabriek in Roeselare wordt er zoveel mogelijk groen aangeplant. Op het dak van de toonzaal van Dovy Grimbergen en Dovy Schoten werd een groendak aangelegd. De vetplantjes en mossen op het dak ogen niet alleen mooi, ze hebben ook een isolerende functie en zorgen voor regenwaterfiltratie, geluiddemping en luchtzuivering.

Om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen plaatste Dovy bijna 2.000 zonnepanelen op de daken van de fabriek, deze werden begin april 2023 nog eens aangevuld met 1.600 extra zonnepanelen. Een serieuze investering, maar tegelijkertijd een prachtig initiatief voor het opwekken van energie die terug in de fabriek gebruikt wordt.

Zonnepanelen bij Dovy Keukens Hoofdzetele te Roeselare
Reststukkenmagazijn

Optimalisatie van afvalstromen

Tot slot wordt er bij Dovy aandacht besteed aan een zo efficiënt mogelijke productie. Dat willen zeggen dat deze wordt geoptimaliseerd om een minimale verspilling te garanderen. Overschotten van basispanelen transporteren de medewerkers naar het reststukkenmagazijn. Kunnen ze voor een andere keuken nog gebruikt worden, dan wordt daarvoor gezorgd. Op die manier haalt Dovy een zeer hoog rendement op zijn platenmateriaal. Het afval dat er is, wordt in de fabriek gesorteerd. Hiervoor beschikt het bedrijf over een eigen containerpark. Nadien wordt alles netjes gerecycleerd.

Zelf deze innovaties komen ontdekken in onze fabriek?

Schrijf je in voor een bedrijfsbezoek en ontdek alle inspanningen die Dovy levert om duurzaam te ondernemen.