Dovy Keukens
nl fr
online afspraak Ik maak een afspraak

Welke garanties biedt Dovy op keukenkasten?

Dovy kiest voor de afwerking van zijn keukenkasten steeds voor de beste kwaliteit en daarom krijgt u 10 jaar garantie op de kasten van uw nieuwe keuken.

Bij Dovy krijgt u 10 jaar échte garantie* op uw keukenkasten.

Wij rekenen :

  • GEEN leveringskosten
  • GEEN loonkosten
  • GEEN verzendingskosten
  • GEEN verplaatsingskosten
  • GEEN dervingskosten**

Doe zelf de vergelijkende test wanneer u op zoek bent naar een nieuwe keuken.

*Vallen evenwel niet onder garantie (deze lijst is niet-limitatief): het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, het “werken” van hout voor zover dit “werken” vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard wordt of eigen is aan de gebruikte materialen.
Dovy kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van een gebrekkig of onzorgvuldig gebruik of onderhoud ervan.
Evenmin kan Dovy aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een externe oorzaak, normale slijtage, materiaal geleverd door de klant of een derde of een interventie door de klant of een derde. Evenmin kan Dovy aansprakelijk gesteld worden voor indirect veroorzaakte schade van welke aard ook. Een eventuele commerciële waarborg laat de rechten krachtens de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen onverlet.

**Dervingskosten : in de meeste gevallen wordt er vanaf een bepaalde periode een gebruiksderving aangerekend a rato van een bepaald percentage van de verkoopwaarde van het desbetreffende onderdeel. Dat wil zeggen dat u na enkele jaren toch nog een kost moet betalen voor een onderdeel dat in garantie is. Bij Dovy betaalt u nooit voor keukenonderdelen in garantie!