X

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, onze website te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties te tonen.
Wanneer u deze boodschap wegklikt of verder surft zonder een keuze te maken, gaat u impliciet akkoord (meer informatie).

Meer informatie Ik ga akkoord

Test


Test


Neem hier deel:


Wedstrijdvraag*:
Test
- -

* Verplicht in te vullen veld.


Dovy Keukens N.V. (www.dovykeukens.be), met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 5 (051/26.04.10 en [email protected]); dezelfde contactgegevens gelden voor de functionaris voor gegevensbescherming van Dovy Keukens N.V. is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt (naam, adres, e-mailadres en geboortedatum). De in het kader van deze wedstrijd bekomen naam wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel de deelnemer(s) en de winnaar(s) van deze wedstrijd te identificeren. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen adres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel na te gaan of de deelnemer(s) en winnaar(s) van deze wedstrijd woonachtig zijn in België. Het in het kader van deze wedstrijd bekomen e-mailadres wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel om de toegangstickets digitaal toe te sturen naar de winnaars. De in het kader van deze wedstrijd bekomen geboortedatum wordt in het kader van deze wedstrijd verwerkt met als doel na te gaan of de deelnemer(s) en winnaar(s) van deze wedstrijd voldoen aan de leeftijdsvereiste van deze wedstrijd. De rechtsgrond waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt, is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (de wedstrijd), dan wel, of ook de toestemming van de deelnemer. Enkel de bevoegde personen binnen Dovy Keukens N.V. zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en zullen deze kunnen raadplegen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Deze persoonsgegevens worden, onverminderd eventuele andere op de deelnemer toepasselijke verwerkingsgronden buiten deze wedstrijd, onmiddellijk verwijderd na het einde van deze wedstrijd. De deelnemer heeft het recht Dovy Keukens N.V. te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van deze persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De deelnemer heeft ook het recht diens toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De deelnemer heeft tevens het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De verstrekking van de naam, het adres, het e-mailadres en de geboortedatum zijn een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten, bij gebreke de overeenkomst niet kan worden afgesloten en de deelnemer niet kan deelnemen aan de wedstrijd. Er is in deze geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Onverminderd het bovenstaande, geldt bijkomend het volgende indien u zich wenst in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief. In dit geval zal u uw e-mailadres moeten opgeven. Uw e-mailadres wordt verwerkt met als doel u maandelijks per mail een nieuwsbrief toe te sturen. Uw e-mailadres zal, onverminderd eventuele andere toepasselijke verwerkingsgronden waarbij dit persoonsgegeven wordt verwerkt, worden verwijderd van zodra u bent uitgeschreven. De verstrekking van uw e-mailadres is, behoudens het bovenstaande, geen wettelijke, noch contractuele verplichting, noch noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, maar wel een noodzakelijke voorwaarde opdat u een maandelijkse nieuwsbrief zou kunnen ontvangen. De verstrekking van uw e-mailadres in dit verband is niet verplicht, maar indien er geen e-mailadres wordt verstrekt, zal er per mail geen maandelijkse nieuwsbrief kunnen worden verstuurd.

De deelnemer heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.


Dovy Keuken bestellen?

Geen voorschot
10 jaar garantie
en 2 jaar prijsvast

Lees meer
Copyright 2019 © Keukens Dovy nv | BTW: BE0428.003.392 | Industrieweg 5 - 8800 Roeselare | Tel: 051 260 410 | Disclaimer - Cookiebeleid - Privacybeleid - Sitemap | site by plenso